ชุมชนบ้านท่าแร่ จ.สกลนคร : ไทย ทู ทิ๊ป ดอท คอม 
  หน้าแรก  |   ข่าวสาร |   สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ |   ข้อมูล - แผนที่ |   ท่องเที่ยว 76 จังหวัด |   สถานที่พัก |  ร้านค้าออนไลน์ |  ร้านอาหาร |  รถเช่า |  เว็บเพื่อนบ้าน |  Site Map |  ติดต่อเรา |

::.ค้นหาข้อมูล
 
    Thai2trip.com     www

::.โรงแรม, ที่พัก
 โรงแรม - ภาคเหนือ
 โรงแรม - ภาคอีสาน
 โรงแรม - ภาคกลาง
 โรงแรม - ภาคตะวันออก
 โรงแรม - ภาคใต้


ชุมชนบ้านท่าแร่ จ.สกลนคร


 ตั้งเป็นหน้าแรก    พิมพ์ข้อความ   ส่งให้เพื่อน 

ชุมชนบ้านท่าแร่ ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมาย เลข 22 ห่างจากสี่แยกอุดรธานี - สกลนคร - นครพนม 6 กิโลเมตร ไปตามเส้นทาง สกลนคร - นครพนม เป็นชุมชนสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิคในสกลนคร โดยถือเป็นศูนย์กลางของแคธอลิคระดับเขต ที่เรียกว่ามิซซังท่าแร่ - หนองแสง ครอบคลุมเขตการปกครองถึงจังหวัดนครพนมด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศาสนาไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร

เนื่องจากเป็นชุมชนเก่าและมีผู้คนหลายกลุ่มอาศัยในชุมชนแห่งนี้ จึงทำให้มีอาคารสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบ กล่าวคือ

อาคารทางศาสนา

ใช้เป็นที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา แต่เดิมเป็นอาคารไม้ มีหอด้านหน้า 2 หอด้านหลังสุดอีก 1 หอ มีมุขด้านข้าง ๆ ละ 2 มุข จุคนได้ประมาณ 1,000 คน โบสถ์เก่าหลังนี้คาดว่า สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1898 - 1900 ต่อมาประมาณ ค.ศ.1992 มีผู้ใจศรัทธาได้ซื้อระฆังใหม่ 3 ใบ ขนาดลดหลั่นกันตามลำดับไปถวายวัด ทางวัดจึงได้ดัดแปลงอาคารที่มีอยู่ ให้ใช้กับระฆัง 3 ใบ โดยตัดหอด้านหน้าทั้ง 2 หลังออก แล้วได้สร้างหอใหม่ตรงกลาง ด้านหน้าวัดเพื่อแขวนระฆัง 3 ใบ กาลเวลาล่วงมาถึง พ.ศ .2521 อาคารโบสถ์เก่าชำรุดทรุดโทรมมาก พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ผู้ เป็นประมุขมิซซังท่าแร่ - หนองแสงในขณะนั้น ได้ปรึกษากับคณะกรรมการวัดและเห็นพ้องต้องกันว่า ควรสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ โดยรื้ออาคารเก่าออก สถาปัตยกรรมอาคาร หลังใหม่เป็นรูปทรงเรือใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนย้ายชาวคริสตังจากสกลนครมายังท่าแร่ และเรียกชื่อว่า อาสนมหาวิหารมิคาแอล


อาคารที่อยู่อาศัย

มี 4 รูปแบบคือ
1. อาคารที่เป็นเรือนเกย ใน ปัจจุบันที่มีสภาพใช้เป็นที่อยู่อาศัยมี 3 หลัง
2. เรือนแถวชั้นเดียวพื้นติดดิน เป็นเรือนแถวที่มีอายุประมาณ 60 - 70 ปี ในด้านโครงสร้างและส่วนที่ว่างหน้าบ้าน ซึ่งอาจขายสินค้านั่งเล่น รับแขก ส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยใช้ไม้กั้นเป็นห้อง ๆ ให้บุตรสาว หรือครอบครัว บุตรหลานอาศัย หรือใช้เป็นที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้และทำเป็นห้องนอน
3. เรือนแถวสองชั้นพื้นติดดิน เป็นเรือนแถวที่ทำจากไม้ทั้งหลัง มักเป็นเรือนแถว 3 คูหา แต่เปิดโล่งตลอด ชั้นล่างเป็นที่อยู่อาศัย ของพ่อ - แม่ หัวหน้าครอบครัว ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยของบุตรสาว บุตรเขย - สะใภ้
4. อาคารก่ออิฐสองชั้น เป็นอาคารที่โดดเด่นในปัจจุบันที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยมีประมาณ 5 หลัง อาคารชนิดนี้ก่อด้วย อิฐเผาและวัสดุ ที่ยึดผนังเช่น ปูน ทราย ส่วนอุปกรณ์ประเภทเหล็กนั้น ใช้ประกอบน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพราะมีราคาแพงในการก่อสร้างเมื่อ 80 - 90 ปีที่ผ่านมา

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านท่าแร่

บริเวณที่เป็นบ้านท่าแร่ในปัจจุบันแต่เดิมเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ใหญ่น้อยตามลักษณะป่าไม้เขตร้อนชื้น ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านติดกับหนองหาร ซึ่งก่อน พ.ศ.2482 ยังไม่มีประตูน้ำกั้นน้ำหนองหาร ในฤดูแล้งบ้านท่าแร่จะอยู่ลึกจากริมฝั่งหนองหารประมาณ 3 กิโลเมตร สภาพที่เป็นป่าใกล้ลำน้ำ จึงมีสัตว์ป่านานาชนิดตลอด จนมีปลาชุกชุม นับเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแก่งหนึ่งของบริเวณริมหนองหาร

การตั้งชุมชนครั้งแรกที่บ้านท่าแร่ เป็นชุมชนชาวคริสตัง ซึ่งอพยพมาจากตัวเมืองสกลนคร ซึ่งเป็นทั้งชาวญวนคริสตัง และชาวไทญ้อ ซึ่งไม่พอใจการกีดกันการนับถือศานาคริสต์โรมันแคธอลิคของกลุ่มผู้ปกครองเมืองสกลนครในสมัยนั้น (สมัยรัชกาลที 5 )

ทั้งนี้ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสตังจะมีการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแตกต่างจากพุทธศาสนิกชน เช่น การทำพิธีมิซซา การรับศีลล้างบาป โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ประกอบพิธี ประกอบกับนโยบายของราชสำนักที่กรุงเทพฯ ต้องการให้บ้านเมืองบำรุงพุทธศาสนา มิให้มีการทำลายพุทธศาสนาและถือเป็นนโยบายหลักของเจ้าเมืองด้วย กลุ่มชาวญวนคริสตังจึงถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอ

ในช่วง เดือนมกราคม พ.ศ.2424 ได้มีคณะบาทหลวง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯเข้าสู่ภาคอีสาน เพื่อเยี่ยมเยียนกลุ่มชาวคริสตัง ตามเมืองต่าง ๆ เช่น โคราช ชนบท ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กมลาไสย ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สกลนครและนครพนม

เมื่อคณะของบาทหลวงซึ่งประกอบด้วยบาทหลวงเกโกและครูทัน ชาวญวนมาถึงเมืองสกลนคร ทราบปัญหาดังกล่าวจึงวางแผนย้ายกลุ่มชาวญวนและสถานที่เผยแพร่ศาสนาไปอยู่แห่งใหม่  โดยต่อแพไม้ไผ่ขนาดใหญ่บรรทุกผู้คนและ เครื่องใช้ที่จำเป็น ขึ้นแพไม้ไผ่ อธิษฐานเทวดา มิดาแอล ให้พบแผ่นดินที่เหมาะแก่การเผยแพร่คริสต์ศาสนา

กระแสลมได้พัดใบเรือ ซึ่งทำจากผ้าห่มกั้นลม ไปถึงชายฝั่งอีกแห่งหนึ่งของหนองหาร พื้นดินส่วนใหญ่เต็มไป ด้วยดินลูกรังที่เรียกว่า " หินแฮ่ " จึงพากันตั้งชุมชนใหม่ขึ้นและเรียกว่า " ท่าแร่ " ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2427

ผู้คนที่อพยพมาอยู่บ้านท่าแร่รุ่นแรกมีจำนวน 20 ครอบครัว เป็นจำนวน 150 คน มีทั้งชาวญวน คริสตัง ชาวไทญ้อสกลนคร และในเวลาต่อมาได้ มีชาวผู้ไทยจากที่ต่าง ๆ อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชน แห่งนี้ด้วย ภายใต้การนำของบาทหลวงยอแซฟ กอมมูริเออร์ ได้พัฒนา ชุมชนให้เป็นตารางยุโรป การสร้างโบสถ์ การสร้างบ้านเรือนลักษณะต่าง ๆ ตามฐานะ ทำให้ ชุมชนแห่งใหม่มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ศิลปกรรม แตกต่างไปจากชุมชนอื่น ๆ ที่เป็นชาวไทย ลาว และกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ จึงนับว่าชุมชนบ้านท่าแร่มีประวัติศาสตร์เป็นที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของสกลนคร

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส
ชุมชนชาวคริสต์ บ้านท่าแร่จัดเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี 2552 มีการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสตลอดทั้งเดือนธันวาคมด้วยการตกแต่งประดับประดาบ้านเรือนทุกหลังในเขตเทศบาลด้วยไฟรูปดาวหลายขนาดหลากสีสัน ส่วนในวันที่ 24 ธ.ค.52 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จะมีขบวนแห่ดาวขนาดเล็กรอบโบสถ์และพิธีมิสซา ขบวนรถแห่ดาวประดับตกแต่งด้วยไฟวิทยาศาสตร์นับพันดวง จะเคลื่อนไปรอบชุมชนท่าแร่ และในปีนี้ ททท.นครพนม ได้จัดลานกิจกรรม เกม การละเล่นสนุกๆ และของขวัญไว้แจกน้องๆ หนู โดยจะมีรถบริการรับจากตัวเมืองสกลนครไปร่วมงาน ผู้สนใจจองที่นั่ง ติดต่อที่ โทร. 0 4271 2200

สอบถามรายละเอียด
สำนักมิสซังท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 1272
ททท. สำนักงานนครพนม  โทร. 0 4251 3490   
http://www.tatsanuk.com/ กรุงเทพฯ
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี


 ความเห็นที่ 1

คิดว่าเนื่อหายังไม่เพียงพอ
| โดยคุณ EAY_Y1939@hotmail.com


 ความเห็นที่ 2

แต่ก้อOKนะ
| โดยคุณ EAY_Y1939@hotmail.com


 ความเห็นที่ 3

ทางทีมงาน จะพยายามพัฒนานะครับ ขอบคุณครับ
| โดยคุณ admin


 ความเห็นที่ 4

ค่ะ
| โดยคุณ EAY_Y1939@hotmail.com


 ความเห็นที่ 5

งัย ซ.ย ท่าแร่ ก้อสอนดีน่ะชอบคุณครูชูศรีมากกว่า 5++


ถึงจะใจร้ายแต่ก้อทำให้ นร.มีความมันใจในตนเองดุริยางค์ก้อเข้มสุดๆ 21 คน
| โดยคุณ เด็กเรียน


 ความเห็นที่ 6

อยากไปเที่ยวสกลมากเลยค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
| โดยคุณ migi


 ความเห็นที่ 7

อยากทราบข้อมูลมากกว่านี้ค่ะ
| โดยคุณ KT


 ความเห็นที่ 8

ไว้วางๆ พวกเรา ลองมาโพส อัพเดทกันท่าทางจะดี เว็บมาสเตอร์เขาสงสัยทำไม่ไหว 555+
| โดยคุณ aฟาง


 ความเห็นที่ 9

อยากดูรายละเอียดมากกว่านี้จ๊ะ
| โดยคุณ NA D,,,,NAJA


 ความเห็นที่ 10

ไว้จะพยายามอัพเดทนะครับ เพราะตอนนี้ผมเองก็ทำอยู่คนเดียว
| โดยคุณ admin


 ความเห็นที่ 11

เอา Map มาฝากค๊า
| โดยคุณ น้อง


 ความเห็นที่ 12

ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค) เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนนับถือศานาคริสต์ ในอดีตประมาณปี พ.ศ.2427 ประชากรชาวท่าแร่เป็นคริตชน อพยพมาจากประเทศเวียตนามประมาณ 40 คน อาศัยอยู่ในตัวเมืองสกลนคร และมีบาทหลวงเกโก(มิชชั่นนารีชาวฝรั่งเศส) เป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ แต่เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขี้น กอปรกับมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน จึงได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านท่าแร่ ซี่งเต็มไปด้วยป่าไม้มีหินลูกรังทั่วไป และคนพื้นเมืองเรียก "หินแฮ่" และยังเป็นที่ตั้งของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง หรือสำนักมิสซังท่าแร่ฯ หมู่บ้านนี้มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุก คล้ายกับบ้านเมืองในแถบประเทศตะวันตก นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่งดงามเรียงรายสองข้างทางในถนนสายหลักของหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น ในทุก ๆ วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี ชุมชนแห่งนี้จะจัด เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส โดยจัด "ขบวนแห่ดาวคริสต์มาส" ที่ อ.เมือง โดยเชื่อว่า "ดาว" เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซู ขบวนรถจะตกแต่ง ด้วยดาวขนาดใหญ่ ประดับประดาด้วยดวงไฟวิทยาศาสตร์หลากสีสันอย่างสวยงาม และจะสื่อถึงเรื่องราวการประสูติของพระเยซู ในทุกปีจะมีรถดาวเข้าร่วมขบวนประมาณ 200 คัน ชาวบ้านก็จะตกแต่งโคมไฟรูปดาวไว้ที่หน้าบ้าน จากนั้นเป็นการเฉลิมฉลองในหมู่ชาวคริสต์ มีการร้องเพลงประสานเสียง การประกวดร้องเพลงคริสต์มาส มีการจำหน่ายสินค้าและมีมหรสพทั้งคืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักมิสซังท่าแร่ โทร. (042) 711-272

ข้อมูลเพื่อการเดินทางไปหมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค)
หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค) ตั้งอยู่ริมหนองหาร บนทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม) ต.ท่าแร่ อ.เมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 21 กม.
| โดยคุณ มาช่วยอัพเดท

หน้าที่ : | 1 |  

เงื่อนไขในการตอบกระทู้
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น พาดพิง กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกคนมีสิทธิ แสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระเสรี โดยความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
ชื่อ/email ของคุณ : *
ข้อความ : ทำอักษรตัวหนา  ทำอักษรตัวเอียง  ทำอักษรตัวขีดเส้นใต้  ทำลิงค์ภาพ  ใส่ลิงค์  สีแดง   สีน้ำเงิน   สีเทา   สีเขียว   สีส้ม   สีชมพู
 รูปภาพ :  * ขนาดไม่เกิน 100 Kb
  
 รหัสป้องกัน : 
  

     

เมนูหลัก หน้าแรก, ข่าวสาร, สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ, ข้อมูล - แผนที่ , ท่องเที่ยว 76 จังหวัด, สถานที่พัก, ร้านค้า ออนไลน์, รถเช่า, เว็บเพื่อนบ้าน, Site Map
เมนูเด่น Hot Gallery, Webboard,
โรงแรม, ที่พัก โรงแรม - ภาคเหนือ, โรงแรม - ภาคอีสาน, โรงแรม - ภาคกลาง, โรงแรม - ภาคตะวันออก, โรงแรม - ภาคใต้, แนะนำโรงแรม - ที่พัก
เมนูย่อย แลกลิงค์, แนะนำร้านอาหาร, แนะนำรถตู้ - รถเช่า
ท่องเที่ยว 5 ภาค ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคใต้
ไลฟ์สไตล์ เที่ยวภูเขา, เที่ยวน้ำตก, เที่ยวทะเล - เกาะ
ผู้สนับสนุน [ ติดต่อลงโฆษนา ]
  
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมศิลปากร และ จากสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเอกชน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล,แผนที่ และ ภาพ

Copyright (c) 2008 Thai2trip.com. All rights reserved.