ข้อมูล - แผนที่ จังหวัดตาก : ไทย ทู ทิ๊ป ดอท คอม 
  หน้าแรก  |   ข่าวสาร |   สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ |   ข้อมูล - แผนที่ |   ท่องเที่ยว 76 จังหวัด |   สถานที่พัก |  ร้านค้าออนไลน์ |  ร้านอาหาร |  รถเช่า |  เว็บเพื่อนบ้าน |  Site Map |  ติดต่อเรา |

::.ค้นหาข้อมูล
 
    Thai2trip.com     www

::.โรงแรม, ที่พัก
 โรงแรม - ภาคเหนือ
 โรงแรม - ภาคอีสาน
 โรงแรม - ภาคกลาง
 โรงแรม - ภาคตะวันออก
 โรงแรม - ภาคใต้


ข้อมูล - แผนที่
จังหวัด ตาก


 ตั้งเป็นหน้าแรก    พิมพ์ข้อความ   ส่งต่อให้เพื่อน 
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
 
เมืองตาก เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีชื่อเดิมว่า "เมืองระแหง" ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญ อาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ อ.บ้านตาก เมืองนี้สร้างขึ้นก่อน สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุงสุโขทัย เป็นราชธานีแล้ว เมืองตากมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ที่สำคัญด้านฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับ พระมหาราชในอดีตถึง ๔ พระองค์ ที่เสด็จมาชุมนุมกองทัพ ณ ดินแดนเมืองตากแห่งนี้ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายตัวเมืองตากจากฝั่งขวา ของแม่น้ำปิงมายังฝั่งซ้าย บริเวณ ต.บ้านระแหง จนกระทั่งทุกวันนี้
ตาก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๔๒๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๑๐,๒๕๔,๑๕๖ ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็น ภูเขา และป่าไม้ เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่า และธรรมชาติ อาทิ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ตลอดจนมีน้ำตกที่ นักท่องเที่ยวรักการผจญภัย และนิยมการล่องแก่งต้องมาเยือนสักครั้ง คือ น้ำตกทีลอซู และน้ำตกทีลอเร นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตร ที่ขึ้นชื่อทั้งดอกไม้ และผลไม้ โดยเฉพาะทับทิม ซึ่งเป็นพันธุ์ ที่มีผลใหญ่ และกำลังได้รับความนิยมมากี้

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำเมย และทิวเขาถนนธงชัย เป็นพรมแดน
ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร และกาญจนบุรี

ระยะทางจากอำเภอเมืองตากไปอำเภอใกล้เคียง
อ.บ้านตาก ๒๒ กิโลเมตร
อ.สามเงา ๕๖ กิโลเมตร
อ.แม่สอด ๘๖ กิโลเมตร
อ.แม่ระมาด ๑๒๐ กิโลเมตร
อ.พบพระ ๑๓๕ กิโลเมตร
อ.ท่าสองยาง ๑๗๐ กิโลเมตร
อ.อุ้มผาง ๒๒๑ กิโลเมตร
กิ่ง อ.วังเจ้า ๓๘ กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดตากไปจังหวัดใกล้เคียง
จ.กำแพงเพชร ๖๘ กิโลเมตร
จ.สุโขทัย ๗๙ กิโลเมตร
จ.พิจิตร ๑๕๗ กิโลเมตร
จ.นครสวรรค์ ๑๘๕ กิโลเมตร

การเดินทาง
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ ถ.พหลโยธิน แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถ.สายเอเซีย ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์แล้ว แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ อีกครั้ง ผ่านเข้ากำแพงเพชร และตรงไป จ.ตาก รวมระยะทาง ๔๒๖ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๕ ชั่วโมงครึ่ง
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น เวลา ๐๕.๓๐-๑๓.๐๐ น. และ ๑๖.๓๐-๒๒.๐๐ น. และกรุงเทพฯ-แม่สอด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ทุกวัน สอบถาม รายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งหมอชิต ๒ โทร. ๐ ๒๕๓๗ ๘๐๕๕, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ www.transport.co.th และมีบริษัทเดินรถเอกชน ได้แก่ บริษัท ทันจิตต์ ทัวร์ วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๒๒.๐๐ น., กรุงเทพฯ-แม่สอด เวลา ๒๒.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๓๐๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๒๑๐-๑๓ และบริษัท เชิดชัย ทัวร์ วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐-๒๒.๐๐ น. กรุงเทพฯ-แม่สอดมีรถออกเที่ยวเดียวคือ เวลา ๒๒.๑๕ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๕๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๐๑๙๙
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีบริการเที่ยวบินจาก กรุงเทพ-แม่สอด สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ สอบถามรายละเอียด โทร.๑๕๖๖ www.thaiairways.com สำนักงานแม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๔๔๐, ๐ ๕๕๕๓ ๑๗๓๐ สายการบินแอร์อันดามัน บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-แม่สอด สอบถามเที่ยวบินได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๒๙ ๙๕๐๐ www.airandaman.com การเดินทางจาก จ.ตาก ไปจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางจาก จ.ตาก กลับกรุงเทพฯ หรือไปจังหวัดอื่น สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งจากเครื่องบิน และรถประจำทาง

การเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด และ บริษัทเดินรถเอกชน มีบริการรถโดยสารปรับอากาศ และ รถธรรมดาวิ่งระหว่าง อ.แม่สอด จ.ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ลำปาง พะเยา เชียงใหม่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น อ.บ่อไร่ จ.จันทบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่ง จ.ตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๕๗ สถานีขนส่ง อ.แม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๒๙๔๙ และ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด วิ่งระหว่างแม่สอด-เชียงราย-แม่สาย โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๒๓๓๑



กรุงเทพฯ
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี


   ภูเขา | ทะเล | น้ำตก | อื่นๆ | ทั้งหมด
::. สถานที่แนะนำจังหวัด ตาก

สถานีทดลองหม่อนไหม

เขื่อนภูมิพล

วัดพระธาตุแก่งสร้อย

วัดชลประทานรังสรรค์

ดอยสอยมาลัย

ผาสามเงา

ครกอ่างศิลา

ครกหินแม่สลิด

ไม้กลายเป็นหิน

เจดีย์ยุทธหัตถี

วัดพระบรมธาตุ

เนินพิศวง
ดูทั้งหมด  

เมนูหลัก หน้าแรก, ข่าวสาร, สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ, ข้อมูล - แผนที่ , ท่องเที่ยว 76 จังหวัด, สถานที่พัก, ร้านค้า ออนไลน์, รถเช่า, เว็บเพื่อนบ้าน, Site Map
เมนูเด่น Hot Gallery, Webboard,
โรงแรม, ที่พัก โรงแรม - ภาคเหนือ, โรงแรม - ภาคอีสาน, โรงแรม - ภาคกลาง, โรงแรม - ภาคตะวันออก, โรงแรม - ภาคใต้, แนะนำโรงแรม - ที่พัก
เมนูย่อย แลกลิงค์, แนะนำร้านอาหาร, แนะนำรถตู้ - รถเช่า
ท่องเที่ยว 5 ภาค ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคใต้
ไลฟ์สไตล์ เที่ยวภูเขา, เที่ยวน้ำตก, เที่ยวทะเล - เกาะ
ผู้สนับสนุน [ ติดต่อลงโฆษนา ]
  
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมศิลปากร และ จากสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเอกชน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล,แผนที่ และ ภาพ

Copyright (c) 2008 Thai2trip.com. All rights reserved.