ข้อมูล - แผนที่ จังหวัดพิษณุโลก : ไทย ทู ทิ๊ป ดอท คอม 
  หน้าแรก  |   ข่าวสาร |   สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ |   ข้อมูล - แผนที่ |   ท่องเที่ยว 76 จังหวัด |   สถานที่พัก |  ร้านค้าออนไลน์ |  ร้านอาหาร |  รถเช่า |  เว็บเพื่อนบ้าน |  Site Map |  ติดต่อเรา |

::.ค้นหาข้อมูล
 
    Thai2trip.com     www

::.โรงแรม, ที่พัก
 โรงแรม - ภาคเหนือ
 โรงแรม - ภาคอีสาน
 โรงแรม - ภาคกลาง
 โรงแรม - ภาคตะวันออก
 โรงแรม - ภาคใต้


ข้อมูล - แผนที่
จังหวัด พิษณุโลก


 ตั้งเป็นหน้าแรก    พิมพ์ข้อความ   ส่งต่อให้เพื่อน 
พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
 
พิษณุโลก เป็นเมืองใหญ่ในเขต ภาคเหนือตอนล่าง มากมีไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติของสายน้ำ และป่าเขาที่สวยงามน่าท่องเที่ยว อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๓๗๗ กิโลเมตร
ภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบสลับป่าไม้ทางด้านตะวันออก นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไป มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำน่าน ซึ่งไหลผ่านบริเวณตัวเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อำเภอคือ อ.เมือง อ.วังทอง อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ อ.บางกระทุ่ม อ.นครไทย อ.วัดโบสถ์ อ.ชาติตระการ และ อ.เนินมะปราง

ประวัติศาสตร์
หลักฐานการสร้างเมืองพิษณุโลก มีมาแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๕ สมัยขอมมีอำนาจปกครองแถบนี้ แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า "เมืองสองแคว" เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่าง แม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย หรือบริเวณที่ตั้งของวัดจุฬามณี ในปัจจุบัน เมื่อประมาณปี พ.ศ.๑๙๙๐ สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ ณ ตัวเมืองปัจจุบัน โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง สมัยอยุธยา เมืองพิษณุโลกทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นเมืองกึ่งกลาง ระหว่างกรุงศรีอยุธยา และอาณาจักรฝ่ายเหนือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ทรงปฏิรูปการปกครอง และได้เสด็จ มาประทับที่เมืองนี้ตั้งแต่ พ.ศ.๒๐๐๖ จนสิ้นรัชกาลในปี พ.ศ.๒๐๓๑ ช่วงนั้นพิษณุโลก เป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยา นานถึง ๒๕ ปี หลังรัชสมัยของพระองค์ พิษณุโลก มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เป็นหน้าด่านสำคัญ ที่จะสกัดกั้นกองทัพพม่า เมื่อครั้งพระนเรศวรมหาราชดำรง ฐานะพระมหาอุปราช ครองเมืองพิษณุโลก ระยะนั้นไทยตก เป็นเมืองขึ้นของพม่า สมเด็จพระนเรศวร ได้ทรงรวบรวมชายฉกรรจ์ ชาวพิษณุโลก กอบกู้อิสรภาพชาติไทย ได้ในปี พ.ศ.๒๑๒๗ ในสมัยกรุงธนบุรี พิษณุโลกเป็นสถานที่ตั้งมั่นรับศึกพม่า เมื่อครั้งกองทัพของอะแซหวุ่นกี้ มาตีเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ.๒๓๑๘ อะแซหวุ่นกี้ ต้องเผชิญการต่อสู้อย่างทรหด กับเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ ถึงขนาดต้องขอดูตัว และได้ทำนายเจ้าพระยาจักรีว่า ต่อไปจะได้เป็นกษัตริย์ ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงดำริให้รื้อกำแพงเมืองพิษณุโลก เพื่อไม่ให้ข้าศึกใช้เป็นที่มั่น ครั้นถึงปี พ.ศ.๒๔๓๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลก ขึ้นเป็นมณฑล เรียกว่า มณฑลพิษณุโลก ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครอง แบบมณฑลแล้ว พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็น จังหวัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.อุตรดิตถ์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.พิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จ.เพชรบูรณ์ และ จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จ.สุโขทัย และ จ.กำแพงเพชร

การคมนาคม
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข ๑ (พหลโยธิน) ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้า ทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้เส้นทางสาย ๑๑๗ ตรงสู่พิษณุโลก รวมระยะทาง ๓๓๗ กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุด หรือจากสิงห์บุรี ใช้เส้นทางสาย อินทร์บุรี-ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข ๑๑) จนถึงทางหลวง หมายเลข ๑๒ (พิษณุโลก-หล่มสัก) ที่เขต อ.วังทอง เลี้ยวซ้ายไปอีก ๑๗ กิโลเมตร เข้าสู่พิษณุโลก รวมระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร หากใช้เส้นทางที่ผ่าน เพชรบูรณ์ และหล่มสัก แยกซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข ๑๒ ช่วงหล่มสัก-พิษณุโลก ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร จะผ่านแหล่งท่องเที่ยวสองข้างทาง หลายแห่ง

รถโดยสาร จากสถานีขนส่งหมอชิต ๒ มีบริการรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศไปยังพิษณุโลกตลอดวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ หรือ www.transport.co.th และที่สถานีขนส่งพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๒๔๓๐ รถประจำทางปรับอากาศ ติดต่อ พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๒๔-๕ หรือ ๐ ๕๕๒๕ ๘๖๔๗ เชิดชัยทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๐๑๙๙ หรือ ๐ ๕๕๒๑ ๑๙๒๒ วินทัวร์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๗๕๓ หรือ ๐ ๕๕๒๔ ๓๒๒๒ นอกจากนี้ยังมีรถ บขส. บริการระหว่างพิษณุโลกกับจังหวัดต่างๆ ได้แก่ อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก (แม่สอด) พิจิตร เพชรบูรณ์ และขอนแก่น ทุกวัน

รถไฟ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถด่วนพิเศษ (สปรินท์เตอร์) รถเร็ว และรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไปพิษณุโลกทุกวัน สอบถาม หน่วยบริการเดินทาง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ สถานีรถไฟพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๐๐๕ หรือ www.railway.co.th

เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ และพิษณุโลกทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง ๕๐ นาที สอบถามกำหนดการเดินทาง โทร. ๑๕๖๖ ติดต่อสำรองที่นั่ง โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐ หรือ ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ หรือที่สำนักงานพิษณุโลก โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๒๙๗๑-๒ หรือ www.thaiairways.com

ระยะทางจากอำเภอเมืองพิษณุโลกไปอำเภอต่างๆ
อ.บางระกำ ๑๗ กิโลเมตร
อ.วังทอง ๑๗ กิโลเมตร
อ.วัดโบสถ์ ๓๐ กิโลเมตร
อ.บางกระทุ่ม ๓๕ กิโลเมตร
อ.พรหมพิราม ๔๐ กิโลเมตร
อ.เนินมะปราง ๗๕ กิโลเมตร
อ.นครไทย ๙๗ กิโลเมตร
อ.ชาติตระการ ๑๓๖ กิโลเมตรกรุงเทพฯ
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี


   ภูเขา | ทะเล | น้ำตก | อื่นๆ | ทั้งหมด
::. สถานที่แนะนำจังหวัด พิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล

ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

น้ำตกแก่งโสภา

น้ำตกปอย และ สวนป่าเขากระยาง

น้ำตกแก่งซอง

น้ำตกวังนกแอ่นหรือสวนรุกชาติสกุโณทยาน
ดูทั้งหมด  

เมนูหลัก หน้าแรก, ข่าวสาร, สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ, ข้อมูล - แผนที่ , ท่องเที่ยว 76 จังหวัด, สถานที่พัก, ร้านค้า ออนไลน์, รถเช่า, เว็บเพื่อนบ้าน, Site Map
เมนูเด่น Hot Gallery, Webboard,
โรงแรม, ที่พัก โรงแรม - ภาคเหนือ, โรงแรม - ภาคอีสาน, โรงแรม - ภาคกลาง, โรงแรม - ภาคตะวันออก, โรงแรม - ภาคใต้, แนะนำโรงแรม - ที่พัก
เมนูย่อย แลกลิงค์, แนะนำร้านอาหาร, แนะนำรถตู้ - รถเช่า
ท่องเที่ยว 5 ภาค ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคใต้
ไลฟ์สไตล์ เที่ยวภูเขา, เที่ยวน้ำตก, เที่ยวทะเล - เกาะ
ผู้สนับสนุน [ ติดต่อลงโฆษนา ]
  
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมศิลปากร และ จากสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเอกชน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล,แผนที่ และ ภาพ

Copyright (c) 2008 Thai2trip.com. All rights reserved.