ข้อมูล - แผนที่ จังหวัดพิจิตร : ไทย ทู ทิ๊ป ดอท คอม 
  หน้าแรก  |   ข่าวสาร |   สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ |   ข้อมูล - แผนที่ |   ท่องเที่ยว 76 จังหวัด |   สถานที่พัก |  ร้านค้าออนไลน์ |  ร้านอาหาร |  รถเช่า |  เว็บเพื่อนบ้าน |  Site Map |  ติดต่อเรา |

::.ค้นหาข้อมูล
 
    Thai2trip.com     www

::.โรงแรม, ที่พัก
 โรงแรม - ภาคเหนือ
 โรงแรม - ภาคอีสาน
 โรงแรม - ภาคกลาง
 โรงแรม - ภาคตะวันออก
 โรงแรม - ภาคใต้


ข้อมูล - แผนที่
จังหวัด พิจิตร


 ตั้งเป็นหน้าแรก    พิมพ์ข้อความ   ส่งต่อให้เพื่อน 
ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี
พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ
ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย
ข้าวจ้าวอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
 

พิจิตร เมืองพญาชาละวัน ถิ่นกำเนิดนิทานเรื่อง "ไกรทอง" เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ตอนล่าง มีความหมายว่า "เมืองงาม" ตั้งอยู่ระหว่าง จ.นครสวรรค์ กับจ.พิษณุโลก มีแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมไหลผ่าน ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน พิจิตรเป็นเมืองเก่าแก่ ในสมัยสุโขทัย ปรากฎในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในศิลาจารึกหลักที่ ๘ รัชกาลพระยาลิไท เรียกว่า "เมืองสระหลวง" ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอก ของกรุงสุโขทัย ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองโอฆบุรี" ซึ่งแปลว่า "เมืองในท้องน้ำ" นอกจากนี้ เมืองพิจิตรยังเป็นที่ประสูติ ของพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์หนึ่งคือ สมเด็จพระศรีสรรเพชญที่ ๘ หรือ สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ สมัยรัตนโกสินทร์ เมืองพิจิตร เป็นเพียงเมืองขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีเจ้าเมืองปกครอง เช่นเมืองอื่นๆ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้ย้ายเมืองพิจิตร มาตั้งที่บ้านคลองเรียง ซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ ลัดแม่น้ำน่านที่ตื้นเขิน คลองเรียงจึงกลายเป็น แม่น้ำน่านไป ส่วนบริเวณเมืองพิจิตรเก่า ยังปรากฏโบราณสถานอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีอายุตั้งแต่ สมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา จ.พิจิตร มีเนื้อที่ ๔,๕๓๑.๐๑๓ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อำเภอ ๓ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองพิจิตร สามง่าม ตะพานหิน บางมูลนาก โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล ทับคล้อ วังทรายพูน วชิรบารมี กิ่งอำเภอสากเหล็ก กิ่งอำเภอดงเจริญ และกิ่งอำเภอบึงนาราง

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.พิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจ.กำแพงเพชร และ จ.นครสวรรค์

การเดินทาง
รถยนต์
เส้นทางที่ ๑ จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข ๑) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่อยุธยา ถึง จ.นครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทาง นครสวรรค์ - ชุมแสง - บางมูลนาก - ตะพานหิน - พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘) เข้าสู่ จ.พิจิตร รวมระยะทางประมาณ ๓๔๕ กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๒ จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข ๑) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่อยุธยา ถึง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทาง ตากฟ้า - เขาทราย - สากเหล็ก (ทางหลวงหมายเลข ๑๑) และเข้าสู่ จ.พิจิตรที่กิ่งอำเภอสากเหล็ก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑) รวมระยะทางประมาณ ๓๔๔ กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๓ จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข ๑) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่อยุธยา ถึง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางสาย ตากฟ้า - เขาทราย (ทางหลวงหมายเลข ๑๑) แยกเข้าเส้นทางเขาทราย - ตะพานหิน (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓) แยกเข้าเส้นทางตะพานหิน - พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓) เข้าสู่ จ.พิจิตร ระยะทางประมาณ ๓๓๘ กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๔ จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข ๑) แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ที่อยุธยา ถึง จ.นครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทาง นครสวรรค์ - พิษณุโลก (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗) ถึง อ.สามง่าม แยกเข้าเส้นทางสามง่าม - พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕) เข้าสู่ จ.พิจิตร รวมระยะทาง ๓๖๐ กิโลเมตร
รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไป-กลับ กรุงเทพฯ - พิจิตร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓-๗๐๒๐ , ๑๖๙๐ หรือ www.railway.co.th
รถโดยสารประจำทาง
มีรถโดยสารประจำทางทั้งปรับอากาศ และธรรมดา ไป-กลับ ระหว่าง กรุงเทพฯ - พิจิตร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ๒ ถนนกำแพงเพชร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ หรือ www.transport.co.th

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
อ.สามง่าม ๑๘ กิโลเมตร
กิ่ง อ.สากเหล็ก ๒๐ กิโลเมตร
อ.โพธิ์ประทับช้าง ๒๕ กิโลเมตร
อ.วชิรบารมี ๒๖ กิโลเมตร
อ.ตะพานหิน ๒๘ กิโลเมตร
อ.วังทรายพูน ๓๑ กิโลเมตร
อ.ทับคล้อ ๔๔ กิโลเมตร
อ.บางมูลนาก ๕๐ กิโลเมตร
อ.โพทะเล ๖๖ กิโลเมตร
กิ่ง อ.ดงเจริญ ๗๘ กิโลเมตร
กิ่ง อ.บึงนาราง ๘๖ กิโลเมตรกรุงเทพฯ
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
ตราด
ตาก
นครนายก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลำปาง
ลำพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี


   ภูเขา | ทะเล | น้ำตก | อื่นๆ | ทั้งหมด
::. สถานที่แนะนำจังหวัด พิจิตร

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบางมูลนาก

วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน

วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิ์สัตว์)

พระพุทธเกตุมงคล และวัดพระพุทธบาทเขารวก

เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา

วัดโพธิ์ประทับช้าง

วัดเขารูปช้าง

วัดหัวดง

วัดนครชุม

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

วัดโรงช้าง

ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ดูทั้งหมด  

เมนูหลัก หน้าแรก, ข่าวสาร, สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ, ข้อมูล - แผนที่ , ท่องเที่ยว 76 จังหวัด, สถานที่พัก, ร้านค้า ออนไลน์, รถเช่า, เว็บเพื่อนบ้าน, Site Map
เมนูเด่น Hot Gallery, Webboard,
โรงแรม, ที่พัก โรงแรม - ภาคเหนือ, โรงแรม - ภาคอีสาน, โรงแรม - ภาคกลาง, โรงแรม - ภาคตะวันออก, โรงแรม - ภาคใต้, แนะนำโรงแรม - ที่พัก
เมนูย่อย แลกลิงค์, แนะนำร้านอาหาร, แนะนำรถตู้ - รถเช่า
ท่องเที่ยว 5 ภาค ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคใต้
ไลฟ์สไตล์ เที่ยวภูเขา, เที่ยวน้ำตก, เที่ยวทะเล - เกาะ
ผู้สนับสนุน [ ติดต่อลงโฆษนา ]
  
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กรมศิลปากร และ จากสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเอกชน ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล,แผนที่ และ ภาพ

Copyright (c) 2008 Thai2trip.com. All rights reserved.